تمام مطالب برچسب : واردات
بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی  و مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان

بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان

بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر کامران و مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان جناب آقای دکتر بگی و اعضای محترم هیئت مدیره شهرک صنعتی رازی از شرکت فولاد گستر حداد کچو